hits

Hva er akseptabel fukt i en campingvogn?

Ingen ting kan du sikkert si, men husk at det er mye trevirke i en campingvogn og at du faktisk trenger litt fukt i trevirket for at det ikke skal sprekke. 

Det finnes like mange meninger om hva som er akseptabel fukt % som det finnes stjerner i universet. Nå er vi jo snart inne i høysesong for denne type diskusjoner så jeg tenkte å sjekke litt rundt dette.

Etter å ha lest mange forskjellige reportasjer og innlegg virker det som de forskjellige merkene også har forskjellige maks verdier. Polar har en maksimumsgrense på 18 prosent, mens Hobby har 20 prosent. Når «proffene» utfører fukttest så har de opptil 37 kontrollpunkter som skal måles. Her er det tydeligvis mange forskjellige måter å gjøre det på, for fukttesten jeg tok i fjor hadde bare 12 kontrollpunkter og alt mellom 0-18% var markert som OK. Noen firmaer skriver hvilken % de har målt, mens andre skriver bare OK. Kanskje ikke så rart at det er så mange meninger om dette, om alle i bransjen har laget sine egne regler på hvordan det skal utføres, loggføres og hva som er akseptert!?

Ut ifra det jeg kan lese meg frem til, så er de generelle fuktgrensene i CV følgende;

0-20% = Tørt

20-50% = Mulig problem, må følges opp.

50% -> = Fuktproblem.

I tillegg så har jeg lest flere steder at på de billige målerne til under tusenlappen fort kan være meget unøyaktige og avviket kan være så mye som 20 til 25 prosent i forskjell mot de proffe måleinstrumentene. Så når man kjøper en fukttest bør man kanskje også få de til å skrive opp hvilket instrument det er målt med. En annen x-faktor er jo også hvilket klima det har vært i perioden før fukttesten utføres. Om vognen har stått ute i 14 dager med regnvær uten noe som helst varme, vil jo luftfuktigheten være mye høyere kontra én vogn som har stått i solsteken i 14 dager.

Så hva som er rett eller galt rundt fukttest er ikke lett å bli klok på, men en ting er sikkert. Skal du få en tidlig indikasjon på et mulig problem, bør du ta fukttest hvert eneste år. Den 1000-lappen det koster kan fort spare seg for maaange tusen kr i reparasjoner etterpå. For dette er skader man må dekke selv og dekkes ikke av forsikringen på vognen. En fuktskadet vogn mister verdien sin og ikke minst koster det helt hinsides å få reparert. 

Bruk av gass-apparater under kjøring på vei!Er det lov å ha kjøleskapet eller varmeovnen på gassdrift ved kjøring på vei? Mest sannsynlig ikke. Jeg har snakket med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (kontrollmyndighet for gassapparater) og Statens vegvesen Region øst og de kan fortelle følgende: 

Det er ingen lov som tillater eller forbyr bruk av gassapparater under kjøring. Årsaken til dette er fordi produsenten selv avgjør om apparatet kan brukes under kjøring eller ikke. Det er eier/bruker av utstyret er ansvarlig for å sette seg inn i og følge anvisningene i apparatenes bruksveiledninger. Apparater som ikke er beregnet for bruk når kjøretøyet er i bevegelse skal slås av. Brudd på dette er straffbart.  

Dette betyr altså - Les manualen til det apparatet som ønskes brukt under kjøring. Står det i manualen at produktet skal være avstengt under transport så har dere heller ikke lov til å bruke dette selv om dere har gjort det i 20år uten noen problemer. Står det at apparatet kan benyttes så er det bare å kjøre på, men... Selv om manualen til eks. kjøleskap sier ja til bruk under kjøring, men produsenten av vogna/bobilen sier nei, er det produsentens begrensninger som er gjeldene. Dette da konstruksjonen av boenheten kan sette begrensninger til bruk av apparatet. 

Av nysgjerrighet snakket jeg også med forsikringsselskapet mitt vedrørende dette. Den første jeg snakket med var usikker, men jeg ble satt til en litt lengre inn i systemet. Han sa at ?dersom det skjer en ulykke der vogna tar fyr under kjøring eller ved kollisjon, og årsaken er at man har benyttet gassapparater som ikke er godkjent for denne bruken, vil man enkelt og greit få avkortning på forsikringen. I alvorlige ulykker kan man også risikere å bli anmeldt da man opptrer uforsvarlig. 

Kjære Campister! Vis aktsomhet ved bruk av gass og få kontrollert gassanlegget av sertifisert kontrollør en gang per år! Husk at det er ikke bare din egen sikkerhet som skal ivaretas, men også andre trafikanters sikkerhet.   

Tips til utvendig rengjøring av campingvogn!

Jeg har lenge prøvd å bli kvitt sorte prikker/merker på de utvendige listene og plastdetaljene på Hobby vognen min.Jeg har prøvd Globex 80, klor, rensemiddel for plastmøbler, autosol med fler. Ingen av disse produktene har klart å fjerne skitten, men Europris sin EFFEKT Magic Svamp klarte jobben lett som bare det!Dette er en sånn Melamin svamp. Den fjernet ikke bare skitten på listene, men håndtakene på vognen og utvendige luker ble hvite igjen! Bare se på bildene! Jeg er helt i ekstase over å endelig få rengjort dette! 


Før 


Etter 


Før Etter! 

Les mer i arkivet » Mars 2018 » Mai 2015 » Mars 2015